Statut Szkoły

 
W związku ze zmianami od 1 września 2019 roku w prawie oświatowym "STATUT Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" ulega nowelizacji.
 
Obowiązujący do 30 listopada 2019 roku statut dostępny jest do wglądu w siedzibie szkoły.
stopka