CZAS OCZEKIWANIA na BOŻE NARODZENIE 2017

 Czas oczekiwania...

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść…

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…

To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna

Noc Bożego Narodzenia

 

Nasz czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia symbolizuje dekoracja w holu szkolnym: pusty żłóbek jako miejsce przygotowane dla Jezusa oraz cztery roratnie lampiony, zapalane w kolejnych tygodniach Adwentu.

Projekt instalacji: Pani Danuta Kleinert

Czas oczekiwania...

„MALARSTWO OLEJNE”

„MALARSTWO OLEJNE”W grudniu szaro i ponuro, a nasze oko cieszy ekspozycja różnobarwnych prac studyjnych 
i plenerowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach.

Dziękujemy za wypożyczenie obrazów!

Opracowanie wystawy: Pani Danuta Kleinert

Malarstwo olejne Malarstwo olejne Malarstwo olejne

  

 

Malarstwo olejne Malarstwo olejne Malarstwo olejne

  

 

Malarstwo olejne Malarstwo olejne Malarstwo olejne

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. POLSKA I POLACY

 

Tak zatytułowana wystawa uświetniła obchody Narodowego Święta Niepodległości w Śl.TZN.

Przygotowała ją młodzież pod kierunkiem Pani Joanny Suter-Chmielewskiej i Pani Elżbiety Król.

11 Listopada11 Listopada
11 Listopada11 Listopada
11 Listopada11 Listopada
11 Listopada11 Listopada
11 Listopada11 Listopada

PRAWA DZIECKA

Z okazji Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w holu Szkoły prezentowana jest wystawa edukacyjna „PRAWA DZIECKA”.
Plakaty i materiały informacyjne przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Joanny Suter-Chmielewskiej.

Janusz Korczak, znany polski pedagog powiedział kiedyś: nie ma dzieci, są ludzie.
Podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności.

Katalog praw dziecka obejmuje: prawa i wolności osobiste, prawa socjalne, polityczne (publiczne) oraz ekonomiczne, w tym najważniejsze – prawo do nauki.

Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa dziecka jest przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku „Konwencja o prawach dziecka”; przez Polskę ratyfikowana w 1991 r. Konstytucja RP z 1997r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności dziecka.

Wystawa Prawa DzieckaWystawa Prawa DzieckaWystawa Prawa Dziecka

 

 

 

 

 

Wystawa Prawa DzieckaWystawa Prawa DzieckaWystawa Prawa Dziecka

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy