Bezpieczeństwo w pandemii

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W Śl.TZN
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA NT. OCHRONY OSOBISTEJ

Informuje się, że zgodnie z § 24 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm. – zmiany poz.: 1393, 1425, 1505), do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. oświaty.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady Zasady

 

LIST

List

Zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu

Zasady Zasady

Aplikacja

AplikacjaAplikacja

stopka