Bezpieczeństwo w pandemii - Szczepienia

 

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje na temat organizacji szczepień i materiały edukacyjne

LIST MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczepień nastolatków

List List List

Plakat Plakat

 

 

DEKLARACJA na szczepienie  

KWESTIONARIUSZ przed szczepieniem osoby małoletniej 

MATERIAŁY INFORMACYJNE – komunikat MEiN: Szczepienia uczniów od 12. roku życia

FILM EDUKACYJNY: https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU

MATERIAŁY EDUKACYJNE: Szczepienia – profilaktyk chorób zakaźnych

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji zajęć w szkole

Zobacz szczegóły...

 

AKCJA INFORMACYJNA "KORONAWIRUS. PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY"

Plakat Plakat

 

APLIKACJA STOP COVID ProteGO Safe

Baner 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zaprasza do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGO Safe.
Aplikacja ta obok noszenia maseczki, zachowania dystansu i dbania o higienę to kolejny element ochrony przed koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/protegosafe

Ulotka

 

 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W Śl.TZN
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA NT. OCHRONY OSOBISTEJ

Informuje się, że zgodnie z § 24 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm. – zmiany poz.: 1393, 1425, 1505), do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. oświaty.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady Zasady

 

LIST

List

Zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu

Zasady Zasady

Aplikacja

AplikacjaAplikacja

stopka