Debata szkolna

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 18 czerwiec 2017
Odsłony: 822

Debata szkolna

7 czerwca 2017 odbyła się debata szkolna na temat: „Czy konsumpcjonizm jest zagrożeniem dla współczesnej kultury i sztuki?”

Debatę przygotowali pod kierunkiem Pani Anny Lorenc członkowie Klubu Debat: Emilia Kaczmarek, Martyna Sikorska, Sebastian Macioszek, Marcin Skoczykłoda z klasy 1c, Hubert Kulik z klasy 1g i Łukasz Grobelczyk z 2b.

Dwie drużyny przedstawiły argumenty oraz wiele przykładów, wskazujących zarówno na negatywny wpływ, jak i na korzyści dla kultury i sztuki wynikające z istnienia zjawiska konsumpcjonizmu. Uczniowie zwrócili także uwagę na genezę tego zjawiska i jego wieloaspektowość.

Zgromadzona publiczność z klasy 1c miała możliwość poznać stanowiska obu drużyn, ocenić sprawności oratorskie mówców, a także wziąć udział w dyskusji po zakończonej debacie. Temat wzbudził wiele emocji i zaowocował ciekawą dyskusją.

Dzięki temu spotkaniu uczestnicy mogli sobie uświadomić, iż konsumpcjonizm jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla XXI wieku,  nieuniknionym, groźnym i nabierającym tempa, ale też służącym człowiekowi. Należy jednak pamiętać, że od świadomości człowieka i jego systemu wartości zależy sposób korzystania z dóbr. Uczniowie podkreślili w tym zakresie znaczenie edukacji i asertywności.

Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym (rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi) zdobywaniu dóbr materialnych i usług lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia (lub za najważniejszą, względnie jedyną wartość).

Debata szkolna

Debata szkolna Debata szkolna
Debata szkolna Debata szkolna

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy