Happening czytelniczy – zaproszenie

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 26 maj 2017
Odsłony: 594

Logo

II katowicka edycja ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”08 czerwca 2017r.
o godzinie 12.00 na katowickim Rynku
pod honorowym patronatem: Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, pod patronatem: „Biblioteki w Szkole”, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Jak nie czytam, jak czytam

Adresatami przedsięwzięcia są dzieci, młodzież wraz z nauczycielami, pośrednio również społeczność lokalna Katowic. Zapraszamy do udziału w akcji: przedszkola, szkoły, biblioteki, teatry, instytucje kultury, pisarzy i poetów z Katowic i miast ościennych.

Celami naszej akcji są:

  1. Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia) i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.
  2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.
  3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.
  4. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa.
  5. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia
  6. Promocja bibliotek, szczególnie szkolnych, oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
  7. Rozwijanie czytelnictwa.
  8. Promocja miasta Katowice.

Przedmiotem katowickiej edycji akcji są: zorganizowanie happeningu czytelniczego – akcji  masowego publicznego czytania
z pisarzami, aktorami oraz przedstawicielami samorządu lokalnego (głośne odczytanie fragmentów utworów literackich); barwny korowód promujący czytelnictwo – uczestnicy w przebraniach/kolorowych strojach z transparentami reklamującymi czytelnictwo; promocja książek i bibliotek (stoiska z ofertą) ; wyróżnienie najaktywniejszych czytelników.

Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele samorządu lokalnego, bibliotek, pisarze Marta Obuch,  Waldemar Cichoń, nadal czekamy na potwierdzenia zaproszeń. Zapraszamy do rejestracji placówek do 31 maja 2017 przez formularz: https://goo.gl/forms/JS2AGLHi3jGcUJL83

W załączeniu Regulamin happeningu oraz ramowy program.

Halina Warta, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach

Iwona Müller, doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, koordynator akcji

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy