SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 24 maj 2017
Odsłony: 512

 

W środę 29 marca 2017r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR. W XVIII edycji uczestniczyło 13 uczniów naszej szkoły.

Szkolny koordynator konkursu - Pani Sylwia Możyłowska-Zając

Najlepsze wyniki uzyskali:

Kevin Kazibudzki – 2. miejsce w woj. śląskim, 29. m. w kraju
Gabriel Skergeth – 7. miejsce w woj. śląskim, 47. m. w kraju
Dawid Szyja – 9. miejsce w woj. śląskim, 64. m. w kraju
Marcin Brzeziak – 12. miejsce w woj. śląskim, 103. m. w kraju

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania
i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
 
Znany konkurs SPRACHDOKTOR powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych (klasy 4, 5 i 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu całej Polski. Jest dedykowany również nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał
i zaangażowanie uczniów oraz odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Udział w programie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Konkurs obejmuje test wielokrotnego wyboru, a materiał językowy ujęty w teście konkursowym uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. 

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego  SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy