Reforma Edukacji

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 12 grudzień 2016
Odsłony: 772

Katowice, dnia 9 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie szkoły informacji i materiałów dotyczących reformy edukacji w szczególności:

  • „Listu Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców”
  • broszury informacyjnej „Dobra Szkoła”
  • „Mapy Drogowej Reformy Edukacji”
  • plakatu „Dobra szkoła”
  • informacji na temat możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • linków do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/ 
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

Informuję, że wszystkie wymienione wyżej materiały można pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo plakat „Dobra Szkoła”, który otrzymaliście Państwo z MEN, proszę wywiesić w widocznym miejscu w szkole.

z wyrazami szacunku
p.o. Dyrektora Wydziału
Nadzoru Pedagogicznego

mgr Małgorzata Talarczyk

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy