Wykłady popularnonaukowe, prelekcje, spotkania

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 12 grudzień 2016
Odsłony: 3312

21 IV 2017 – SPOTKANIE z przedstawicielami WUP

Uczniowie klas trzecich mieli okazję uczestniczyć w edukacyjnej prelekcji na temat aktualności na rynku pracownika. Zostali zapoznani ze sposobami przygotowania dokumentów aplikacyjnych koniecznych w przyszłej karierze zawodowej, a także praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

Spotkanie z przedstawicielami WUP Spotkanie z przedstawicielami WUP Spotkanie z przedstawicielami WUP Spotkanie z przedstawicielami WUP

 

19 IV 2017 – SPOTKANIE z przedstawicielem WSZOP

WSZOP

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniu promującym kierunki kształcenia na studiach w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dzięki współpracy Śl.TZN z uczelnią najlepszy Absolwent naszej Szkoły zostaje corocznie nagrodzony promesą na dowolnie wybrany kierunek studiów w WSZOP.

 

 

12 IV 2017 - SEMINARIUM "Problem granic w filozofii i nauce"

W ramach działalności Koła Fizycznego dnia 12.04.2017r. liczna grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Marzeny Pilch wzięła udział w XVII edycji interdyscyplinarnego seminarium :"Problem granic w filozofii i nauce" , który wygłosił prof. dr hab. Józef Szajd z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tematem owego wykładu była „Samoorganizacja: piękna teoria fizyczna”.

Obecni mieli możliwość wysłuchania referatu dotyczącego samoorganizacji  jako nie tylko zjawiska fizycznego polegającego na samoistnym porządkowaniu się układów fizycznych, ale również poruszona została kwestia samoorganizacji w różnych innych dziedzinach,
m.in. w biologii czy socjologii. Pan profesor wyjaśnił również jak to zjawisko działa w polityce opierając się na różnych przykładach
z historii Polski. Warto zaznaczyć, że sama teoria samoorganizacji jest wciąż rozbudowywana o nowe mechanizmy, a porównanie lokalizacji fermionów w dwupasmowym modelu elektronowym do fluktuacyjnej teorii przepływu elektoratu w dwupartyjnym systemie politycznym okazało się niezwykle trafione.

Seminarium

 

22 III 2017 – SPOTKANIE z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej dla klas czwartych – promocja kierunków studiów

Wykłady  popularnonaukowe

20 III 2017 – WYKŁAD w języku angielskim

Naszą szkołę odwiedziła Pani Carol Grzych z Chicago, stypendystka Fundacji Fulbrighta. Pełni ona funkcję Fulbright Teaching Assistant
i przyjechała do Gliwic. Pracuje jako nauczyciel języka na Politechnice Śląskiej, na wydziale mechanicznym, sama będąc inżynierem
o specjalności chemicznej.

Pani Carol Grzych, mająca polskie korzenie, poprowadziła wykład w języku angielskim dla uczniów klas trzecich, drugich i czwartych; opowiadała o życiu studenckim, o różnicach miedzy polskimi i amerykańskimi uczelniami i o samym Chicago. W trakcie prelekcji wywiązała się żywa rozmowa w miłej atmosferze.

16 III 2017 – WYKŁAD POPULARNONAUKOWY „Technologia cięcia metali”

Uczniowie kilku klas uczestniczyli w wykładzie Profesora Politechniki Śląskiej w ramach współpracy z uczelnią i firmą Energoinstal S.A. Wystąpienie, połączone z prezentacją multimedialną, było kolejnym z cyklicznych spotkań z młodzieżą Śl.TZN. Pan Profesor przedstawił zebranym w obrazowy i zrozumiały sposób technologię cięcia metali. W swojej prelekcji skupił się przede wszystkim na celach technologii, jej czynnikach, a także rodzajach cięć, jakie można wykorzystać we współczesnej technologii przemysłowej.

Wykłady  popularnonaukowe Wykłady  popularnonaukowe Wykłady  popularnonaukowe
Wykłady  popularnonaukowe Wykłady  popularnonaukowe Wykłady  popularnonaukowe

3 I 2017 – WYKŁAD POPULARNONAUKOWY z firmy Energoinstal S.A.

7 XII 2016  – WYKŁAD POPULARNONAUKOWY „Laser – narzędzie XXI wieku”

Uczniowie 12 klas uczestniczyli w wykładzie dr hab. inż. Janusza Adamca, Profesora Politechniki Śląskiej. Temat ponad godzinnego wystąpienia, połączonego z prezentacją multimedialną, wzbudził wielkie zainteresowanie. Pan Profesor przekazał uczestnikom w barwnej
i przystępnej formie prawdziwe kompendium wiedzy o historii rozwoju lasera, jego rodzajach, wadach i zaletach oraz szerokim wykorzystaniu i zastosowaniu we współczesnej technologii przemysłowej.

Wykłady Popularnonaukowe Wykłady Popularnonaukowe Wykłady Popularnonaukowe
Wykłady Popularnonaukowe Wykłady Popularnonaukowe Wykłady Popularnonaukowe

29 XI 2016 – WYKŁAD firmy Geekfactory

17 XI 2016 – SZKOLENIE w ramach nowego produktu Firmy Autodesk – AutoCAD Fusion 360 – Akademia projektowania

27 X 2016 – SPOTKANIE z przedstawicielami firmy SWIFT – doradztwo zawodowe, kształcenie za granicą. Udział klas: 3a, 3b, 3g, 4ce, 4d, 4g

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy