SOS Szkolenia Otwartych Szans

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 04 listopad 2016
Odsłony: 1895

Katowice Dla OdmianyMiasto Katowice
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
SOS Szkolenia Otwartych Szans

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
ogłaszają nabór kandydatów na szkolenia i staże organizowane w ramach projektu
SOS Szkolenia Otwartych Szans
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie www.sltzn.katowice.pl/My w Europie/Projekt"SOS"
Wypełnione formularze składać można w Sekretariacie Dyrektora Szkoły (p.12)
w terminie do 25.11.2016r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 546 563,68 PLN

 

Celem PROJEKTU SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

jest zwiększenie w okresie od 1.09.2016r. do 28.09.2018r. zdolności do zatrudnienia wśród 84 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum Nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni rysunku technicznego odręcznego i komputerowego.

Spotkanie dla uczniów – Projekt „SOS”

Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: Pan Jarosław Kiszka, Pan Daniel Sowa, Pan Marcin Zarzycki rozpatrzyła aplikacje uczniów Śl.TZN do Projektu „SOS”.

Lista zakwalifikowanych osób dostępna w Szkole.

W poniedziałek 12.12.2016. w sali 28 o godz. 10:40 zorganizowane zostanie spotkanie dla uczniów, którzy wezmą udział w Projekcie „SOS – Szkolenia  Otwartych Szans”.

Obecność obowiązkowa.

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy