Wybory do Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN

in Aktualności 2016/2017
Utworzono: 03 listopad 2016
Odsłony: 1514


W poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Kandydatury zgłosili: Adrian Bożek z klasy 2a, Patryk Fidelus z klasy 3g, Klaudia Respndek z klasy 2g, Maciej Zdolski z klasy 3a
i Rafał Żylski z klasy 2i.

Trwa kampania wyborcza - 4 listopada br. kandydaci zaprezentują swoje programy w auli szkolnej dla klas I i II o godz. 11.30,
dla klas III i IV o godz. 12.20.

Zapraszamy!

Adrian Bożek Patryk Fidelus Klaudia Respondek Maciej Zdolski Rafał Żylski

 

FOTOREPORTAŻ z autoprezentacji kandydatów, prowadząca Alicja Jośko

Autoprezentacja kandydatów Autoprezentacja kandydatów Autoprezentacja kandydatów
Autoprezentacja kandydatów Autoprezentacja kandydatów Autoprezentacja kandydatów

 

Zgodnie z zapowiedzią, 7 XI 2016, przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN.

Największą liczbę głosów uzyskał Maciej Zdolski, następnie w kolejności: Adrian Bożek, Klaudia Respondek, Patryk Fidelus, Rafał Żylski.

Funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje MACIEJ ZDOLSKI, zastępcy przewodniczącego - ADRIAN BOŻEK, sekretarza - KLAUDIA RESPONDEK.

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy